Futurebook for Forsvaret

Kunde: Forsvaret
Byrå: Bakerman

Første del av sesjonen for ’92-kullet var å fylle ut et digitalt skjema. Futurbook var en kampanje for å få så mange som mulig fra ’92-kullet å fylle ut skjemaet. Hele mottakergruppen fikk tilsendt brev med brukernavn og passord til det fiktive sosiale nettverket Futurebook, hvor de kunne se seg selv noen år fram i tid.

Min oppgave på prosjektet var å velge bilder, tekste dem, og kommentere dem med forskjellige brukere. Jeg produserte også fiktive artikler med heltehistorier fra militærtiden.

Etter kampanjen var det fyllt ut langt flere spørreskjemaer enn forventet. Kampanjen fikk også en god del medieomtale, da noen mente den var letthendt med personopplysninger. Futurebook var en lukket side, hvor brukerene hadde minimalt med muligheter til å interaktere med hverandre, så det var aldri fare for personvernet.

Comments are closed.