Førsteinntrykk – Performance Art

Idéen til dette prosjektet var å la folk få vite hva slags førsteinntrykk de gir meg. Det ble fremført på en kunstutstilling i regi av Westerdals, i Berlin.

Jeg satt bak en skrivemaskin i dress, og hadde i tillegg skjemaer, stempel, og penn til å signerere med. Bak meg hang en innrammet tekst hvor det stod “Get Your First Impression Here”.

Når noen kom bort til meg skrev jeg med en gang ned de første tankene jeg fikk om personen jeg hadde foran meg, underskrev, stemplet og ga til den jeg hadde skrevet om.

Noen ble fornøyde, som kontorotta jeg trodde drev med kampsport på høyt nivå, mens andre ble mindre fornøyd, som damen jeg mente ikke grep de sjansene hun fikk i livet, basert på kjolen hun hadde på seg.

Førsteinntrykkene fikk ganske mye ekstra kraft av å bli slått inn på en skrivemaskin, stemplet og underskrevet. Dette var kun min personlige oppfatning av personen foran meg etter to sekunders bekjentskap, men det er rart hva litt innpakning kan gjøre med noen få setninger.

Arbeidet vant diplom i Gullkalven.

 

 

 

Comments are closed.